Diversitet

Gruppeprocesser

Gruppeprocesser

Forskningen viser at kulturelt mangfoldige teams enten er langt mindre eller langt mere effektive end teams bestående af kun én kultur. De render nemmere ind i misforståelser, samarbejdsvanskeligheder og konflikter. For at undgå det og får at hjælpe teams med at blive ekstraordinært effektive har vi udviklet en række værktøjer til flerkulturelle teams:

  • Øget forståelse af henholdsvis danske og udenlandske medarbejderes "måder at gøre tingene på"
  • Fusion af arbejdspladskulturer
  • Adfærdskodeks for hele gruppen

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com