Diversitet

Undervisning

Undervisning

Undervisning af flerkulturelle teams i samarbejde på tværs af kulturer.

  • Undervisningen kan tage udgangspunkt i konkrete kulturforskelle fx mellem dansk og amerikansk kultur eller kulturforskelle i Norden.
  • Men den vil i højere grad fokusere på hvad man kan gøre ved forskellene både som individ og som arbejdsplads

Undervisning af udenlandske vidensarbejdere og ledere i dansk arbejdspladskultur.

  • Introduktion til konflikthåndtering
  • Hvilke værdier ligger der til grund for denne anderledeshed?
  • Hvordan kan deltagerne bedre navigere i denne kultur?
Undervisningen kan kombineres med supervision, gruppeprocesser og assistance til at etablere procedurer og arbejdsformer, der styrker samarbejde på tværs af kulturer.

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com