Samarbejde og konflikt

Undervisning

ideThandling hjælper offentlige og private organisationer med at styrke samarbejdet og håndtere konflikter. Det gør vi gennem:

 • Mægling
 • Styrkelse af samarbejdskulturen på arbejdspladsen
 • Styrkelse af ledernes konflikthåndteringskompetencer via coaching, træning eller rådgivning
 • Undervisning af medarbejdere inkl. TR og AMR i samarbejde og konflikthåndtering
 • Gruppeprocesser til at håndtere det der ikke tales om men som ødelægger samarbejdet

Undervisning

Vi taler hellere om styrkelse af kompetencer end om undervisning. Undervisning er ét element i en kompetenceudviklingsproces, der fx inkluderer:
 • Forberedende observationer og snakke på arbejdspladsen for at indkredse, hvad der virkelig er brug for og hvilken situation deltagerne arbejder i
 • Interaktiv undervisning med faglige inputs, øvelser, situationsspil, reflektion mm.
 • Supervision i det tillærte stof evt. med video-optagelser
 • Drøftelser af hvordan der i praksis kan øves i hverdagen og understøttes af ledelsen
 • Evaluering og opfølgning ca. 3 måneder efter forløbet er færdiggjort
Temaer i undervisningen:
 • Introduktion til konflikthåndtering
 • Konfliktvejlederrollen
 • Mægling og mæglerrollen
 • Konfliktnedtrappende kommunikation
 • Ledelse og konflikthåndtering

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 3296 2255
Mobil: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com