• 23
  • 22
  • 45

Samarbejde og konflikt

Fusion og konflikt

ideThandling hjælper offentlige og private organisationer med at styrke samarbejdet og håndtere konflikter. Det gør vi gennem:

  • Mægling
  • Styrkelse af samarbejdskulturen på arbejdspladsen
  • Styrkelse af ledernes konflikthåndteringskompetencer via coaching, træning eller rådgivning
  • Undervisning af medarbejdere inkl. TR og AMR i samarbejde og konflikthåndtering
  • Gruppeprocesser til at håndtere det der ikke tales om men som ødelægger samarbejdet

Fusion og konflikt

Fusioner afstedkommer ofte konflikter. Den lille part i fusionen føler den store dominerer. Medarbejdere får opgaver, de ikke ønsker. Ledere positionerer sig i forhold til hinanden. "Os - dem" tænkning opstår. Man kan i disse situationer med fordel igangsætte processer, hvor det er tydeligt for alle, at man prøver at skabe en ny innovativ tredje vej eller en organisation, der reelt trækker på erfaringer, strukturer, rutiner osv. fra alle fusionens parter.

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 3296 2255
Mobil: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com