• 23
  • 22
  • 45

Samarbejde og konflikt

Gruppeprocesser

ideThandling hjælper offentlige og private organisationer med at styrke samarbejdet og håndtere konflikter. Det gør vi gennem:

  • Mægling
  • Styrkelse af samarbejdskulturen på arbejdspladsen
  • Styrkelse af ledernes konflikthåndteringskompetencer via coaching, træning eller rådgivning
  • Undervisning af medarbejdere inkl. TR og AMR i samarbejde og konflikthåndtering
  • Gruppeprocesser til at håndtere det der ikke tales om men som ødelægger samarbejdet

Gruppeprocesser

Konflikthåndtering i grupper kan forløbe som en mægling men også som en dybde demokratisk proces. Det centrale i denne metode er, at der på én gang træffes en flertals- eller ledelsesbeslutning i den gruppe, som gennemlever en konflikt, samtidig med at mindretallets bekymringer og indsigt tages alvorligt. Det sidste gøres således, at de får ejerskab til de trufne beslutninger. På den måde undgår man at flertalsbeslutninger undergraves af mindretallet, eller at mindretallet kun modstræbende og halvhjertet følger op på beslutningerne.

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 3296 2255
Mobil: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com