• 23
  • 22
  • 45

Samarbejde og konflikt

Ledere

ideThandling hjælper offentlige og private organisationer med at styrke samarbejdet og håndtere konflikter. Det gør vi gennem:

  • Mægling
  • Styrkelse af samarbejdskulturen på arbejdspladsen
  • Styrkelse af ledernes konflikthåndteringskompetencer via coaching, træning eller rådgivning
  • Undervisning af medarbejdere inkl. TR og AMR i samarbejde og konflikthåndtering
  • Gruppeprocesser til at håndtere det der ikke tales om men som ødelægger samarbejdet

Ledere

Ledere har en særlig rolle at spille i konflikthåndtering på arbejdspladsen. Ofte peges der på ledere som årsag til konflikter, andre gange bliver de bedt om at mægle mellem kolleger. Når en leder ikke har kolleger eller netværk at gå til med sine konflikter, men står alene med byrden, kan ekstern konfliktcoaching hjælpe med at perspektivere konflikten og give nye idéer. Vejledningen kan tage form af konflikt-coaching, direkte rådgivning eller en-til-en undervisning i relevante konflikthåndteringsmetoder. Eller en kombination af flere af disse metoder. Lederen kan også blive kædt på til at håndtere mæglingsseancer via undervisning og coaching.

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 3296 2255
Mobil: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com