• 23
 • 22
 • 45

Samarbejde og konflikt

Mægling

ideThandling hjælper offentlige og private organisationer med at styrke samarbejdet og håndtere konflikter. Det gør vi gennem:

 • Mægling
 • Styrkelse af samarbejdskulturen på arbejdspladsen
 • Styrkelse af ledernes konflikthåndteringskompetencer via coaching, træning eller rådgivning
 • Undervisning af medarbejdere inkl. TR og AMR i samarbejde og konflikthåndtering
 • Gruppeprocesser til at håndtere det der ikke tales om men som ødelægger samarbejdet

Mægling

Mægling bruges, når to parter ikke selv formår at løse deres konflikt. Mægleren er den neutrale tredjepart, der guider parterne til selv af finde løsninger på konflikten. Et mæglingsforløb kan fx se ud som følger:
 • 1. Afklarende samtale med ledelsen og parterne om konflikten, dens mål og mæglingens forløb
 • 2. Mæglingsmøde 1 mellem parterne
 • 3. Parterne øver sig på en kommunikationsopgave i hverdagen
 • 4. Mæglingsmøde 2 inkl. gensidig plan for fremtiden mellem parterne
 • 5. Afprøvning af plan i hverdagen
 • 6. Evalueringsmøde med konfliktmægler og hvis planen virker afsluttes her
 • 7. Hvis konflikten fortsætter afholdes mæglingsmøde 3.
Antallet af mæglingsmøder afhænger af konfliktens natur og deltagernes evne til at komme "ud på den anden side."I vores mægling anvendes bl.a. teknikker fra psykologen Marshall Rosenberg og fra narrativ mægling ved Monk og Winsled.

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 3296 2255
Mobil: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com