• 23
 • 22
 • 45

Samarbejde og konflikt

Resultater

ideThandling hjælper offentlige og private organisationer med at styrke samarbejdet og håndtere konflikter. Det gør vi gennem:

 • Mægling
 • Styrkelse af samarbejdskulturen på arbejdspladsen
 • Styrkelse af ledernes konflikthåndteringskompetencer via coaching, træning eller rådgivning
 • Undervisning af medarbejdere inkl. TR og AMR i samarbejde og konflikthåndtering
 • Gruppeprocesser til at håndtere det der ikke tales om men som ødelægger samarbejdet

Resultater

Case 1

"Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan." (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

Case 2

"Der er talt om APV´n, hver gang vi har haft personalemøde. Der er en god stemning. Vi er blevet bedre til at spørge hinanden om hjælp, samt sige hvis der er noget, vi ikke synes om. Så alt i alt er vi på rette vej, men det kræver dog, vi husker på at sige til og fra med et smil på læben. Vi er også blevet bedre til at rose fra medarbejder til leder og tilbage igen." (Leder af stort plejehjemskøkken et halvt år efter afslutningen af en konflikthåndterende APV-proces)

Case 3

"Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet ... Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde." (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

Case 4

Rødovre Kommune foretog målinger både før og efter en længerevarende konflikthåndteringsindsats i den kommunale tandpleje. Undersøgelserne viser en markant fremgang:
 • 83 % af medarbejderne mener, kommunikationen mellem kollegerne er blevet bedre eller meget bedre
 • 68 % oplever at samarbejdet er bedre eller meget bedre (ingen oplever, at det er dårligere)
 • 89 % bruger i nogen til høj grad de kommunikationsredskaber, de har lært (11 % i mindre grad)
 • 62 % er enig i, at arbejdsglæden er blevet større (4 personer er uenige)

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 3296 2255
Mobil: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com