Samarbejde & konflikt:

Konflikt i din organisation

Tilgang
Vi arbejder ud fra princippet om at være den upartiske tredjepart, som ikke holder med én af parterne i konflikten. Derimod hjælper vi parterne med at bygge bro, når de løser deres konflikter. Af samme grund starter vi altid en konflikthåndteringsproces med at tale med alle parter eller repræsentanter for disse parter. På denne vidensbaggrund designer vi processen. Her er en historie om, hvor galt det kan gå, når man handler uden at kende konteksten ordentligt og er styret af egne værdier.


Hvad vi iværksætter sammen med jer, afhænger af den specifikke situation. Men ofte indeholder det et eller flere af disse elementer:


Konfliktløsning i organisationer - vores resultater

CASE 1: "Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan." (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

CASE 2: "Der er talt om APV´n, hver gang vi har haft personalemøde. Der er en god stemning. Vi er blevet bedre til at spørge hinanden om hjælp, samt sige hvis der er noget, vi ikke synes om. Så alt i alt er vi på rette vej, men det kræver dog, vi husker på at sige til og fra med et smil på læben. Vi er også blevet bedre til at rose fra medarbejder til leder og tilbage igen." (Leder af stort plejehjemskøkken et halvt år efter afslutningen af en konflikthåndterende APV-proces)

CASE 3: "Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet ... Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde." (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

Case 4: Rødovre Kommune foretog målinger både før og efter en længerevarende konflikthåndteringsindsats i den kommunale tandpleje. Undersøgelserne viser en markant fremgang:

  • 83 % af medarbejderne mener, kommunikationen mellem kollegerne er blevet bedre eller meget bedre
  • 68 % oplever at samarbejdet er bedre eller meget bedre (ingen oplever, at det er dårligere)
  • 89 % bruger i nogen til høj grad de kommunikationsredskaber, de har lært (11 % i mindre grad)
  • 62 % er enig i, at arbejdsglæden er blevet større (4 personer er uenige)
Metodisk grundlag

Skulle du være interesseret i vores teoretiske og metodisk inspirationsgrundlag, så er noget af det her:

  • Ikkevoldelig Kommunikation, Marshall Rosenberg
  • Narrativ Mægling, Monk og Winslade
  • Deep Democracy, M. Lewis og A. Mindell
  • Trancendens, Johan Galtung
  • Den Refleksive Model til mægling, Vibeke Vindeløv
Samarbejde & konflikt: