Samarbejde & konflikt:

Konflikt-sparing

Sparring til dig i konflikt
Når du har svært ved at finde ud af, hvordan du skal håndtere en konflikt – om du skal tage kontakt til den, du er i konflikt med, hvad du skal sige til vedkommende, om du skal inddrage andre mm. – så kan en konflikt-sparringssamtale være en god idé.

Den kan give dig større indsigt i dine egne følelser, behov og din egen rolle i konflikten. Den kan også give indsigt i den anden parts perspektiv, og endelig kan den skabe nye idéer til løsninger. Den kan mao. genskabe modet og motivation til at “gøre det kloge” i konflikten, og den kan genskabe troen på, at I nok skal finde en vej igennem konflikten, og idéer til hvordan.

Samtalen kan efter (dit) behov tage form af sparring, coaching, supervision eller decideret rådgivning.


Samtalen eller samtalerne kan finde sted under fire øjne eller via Skype/Zoom.

Samarbejde & konflikt: