​Tilgang

Vi starter i reglen en konflikthåndteringsproces med at tale med alle parter eller repræsentanter for disse parter dels for at få tilstrækkelig viden, og dels for at alle parter bliver sikre på, at vi arbejder som upartiske tredjepar. På denne vidensbaggrund designer vi konflikthåndteringsprocessen.

Hvad vi iværksætter sammen med jer, afhænger af den specifikke situation. Men ofte indeholder det et eller flere af disse elementer:

 • Faciliterede dialogmøder
 • Mægling mellem to eller mange parter
 • Sparring eller coaching af ldere og medarbejdere
 • Undervisning i god konflikthåndtering inkl. feedback, vanskelige samtaler, at udtrykke behov i stedet for krav med meget mere
 • Udarbejdelse af konflikthåndterings-retningslinjer
 • Forankring af ny viden, adfærd og aftaler vha. forandringsledelse f.eks. ambassadørordning, tjeklister, ledelsessparring mm.
 • Den konflikthåndterende og -forebyggende kultur er skabt og I holder den selv vedlige

Resultater

CASE 1: “Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan.” (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

CASE 2: “Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet … Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde.” (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

Case 3: Rødovre Kommune foretog målinger både før og efter en længerevarende konflikthåndteringsindsats i den kommunale tandpleje. Undersøgelserne viser en markant fremgang:

83 % af medarbejderne mener, kommunikationen mellem kollegerne er blevet bedre eller meget bedre

68 % oplever at samarbejdet er bedre eller meget bedre (ingen oplever, at det er dårligere)

89 % bruger i nogen til høj grad de kommunikationsredskaber, de har lært (11 % i mindre grad)

62 % er enig i, at arbejdsglæden er blevet større (4 personer er uenige)

Metodisk grundlag

Skulle du være interesseret i vores teoretiske og metodisk inspirationsgrundlag, så er noget af det her:

 • Ikkevoldelig Kommunikation, Marshall Rosenberg
 • Narrativ Mægling, Monk og Winslade
 • Deep Democracy, M. Lewis og A. Mindell
 • Trancendens, Johan Galtung
 • Den Refleksive Model til mægling, Vibeke Vindeløv