Samarbejde & konflikt:

Mægling

Når mennesker oplever, at en konflikt bliver fastlåst og de ikke længere kan finde måder at befri sig selv og hinanden for konflikten, kan en eksterne mægler være en god løsning. Vi arbejder som den upartiske tredjepart, der hjælper parterne med at forklare deres oplevelser i konflikten, forstå den anden parts perspektiv og finde løsninger, som duer for begge parter, så de kan komme videre. Vi anvender bl.a. metoder fra den refleksive mæglingsmodel og fra narrativ mægling.


En mægling tager typisk 2-3 timer, og der er ofte brug for 1-3 mæglingsseancer. Forud for mæglingen afholder parterne hver for sig en forsamtale med mægler.

Resultatet kan f.eks. være, at det bliver muligt igen at samarbejde, at det bliver til at holde ud at gå på arbejde igen, at parterne finder løsninger som ingen af dem kom i tanke om før eller så som mulige mm.


Gruppemægling

Når konflikter har tråde ud i en hel gruppe, kan der med fordel afholdes gruppemæglinger. Hvordan de foregår og hvem der deltager afhænger af den specifikke situation. Vi anvender forskellige metoder inkl. Deep Democracy, cirkelprocesser med afklarende spørgsmål og meget mere.

En gruppemægling kan tage fra fire til seks timer, og der kan typisk blive brug for en til tre mæglingsseancer.

Resultatet kan f.eks. være at uhensigtsmæssige gruppedynamikker ændres, at beskadigede relationer heles og nye løsninger på gamle problemer findes.

Samarbejde & konflikt: