Samarbejde & konflikt:

Online konflikthåndtering

I disse Corona-tider kan det være vanskeligt at mødes fysisk. Derfor tilbyder vi online konflikthåndtering i form af:


Konflikt-Caoching
Konflikt-coaching til dig, som er ramt af konflikt med en anden person, og som har brug for at finde en ny strategi til at håndtere konflikten, så I begge to kan komme videre.

Konflikt-Sparring
Konflikt-sparring til ledere, koordinatorer, HR m.fl. som hjælper en gruppe eller en organisation , der er konfliktramt. Du kan få overblik over, hvad konflikten handler om, hvad I kan gøre for at håndtere den, og dermed forbedre samarbejde og arbejdsmiljø og mindske spændinger og sygefravær. Der kan både tales om en kortsigtet “sluk-branden-strategi” og en mere langsigtet strategi, der gør jer i stand til at takle vanskelige situationer frem over, så de ikke udvikler sig til fastlåste konflikter

Mægling
Mægling mellem to til fire personer, som ikke kan løsne op for den konflikt, de er havnet i. I har brug for ekstern hjælp til at øge den gensidige forståelse og finde nye løsningsmuligheder, som alle parter kan leve med eller måske endda finder inspirerende. Vi taler først med parterne individuelt og siden sammen online.

Undervisning
Undervisning i konflikthåndtering i korte moduler af tre timers varighed, da det er vanskeligt at koncentrere sig i længere tid i online undervisning. Modulerne er bygget op enten omkring bestemte metoder, som I ønsker at mestre, det f.eks. være Ikkevoldelig Kommunikation, Samarbejdende Problemløsning eller Low Arousal. Eller omkring spørgsmål, som I slås med at finde svar på. Det kan f.eks. være:

  • Hvordan får jeg sagt, at jeg synes min kollega skal gøre noget andet, uden at der opstår konflikter?
  • Hvordan håndterer vi en situation, hvor en ung opfører sig uhensigtsmæssigt, uden at det eskalerer til vold og trusler?
  • Hvordan takler vi en ophidset borger eller kunde?

Online

Online konflikthåndteringen foregår enten pr. Skype, Zoom eller telefon. Kontakt os på 2225 9409.

Samarbejde & konflikt: