Styrk samarbejdet på jeres arbejdsplads

Vi hjælper med at styrke samarbejdet, på en måde som er skræddersyet til jeres arbejdsplads

 Seneste opgaver

Konflikthåndtering mellem bygherre og entreprenør på en større byggeplads i København.

Undervisning af politikere i konflikthåndtering og dialogprocesser for at mindske vold og konflikt ifbm. 2022 valgkampen i Kenya.

Undervisning af socialrådgivere i Københavns Kommune i konflikthåndtering og Ikkevoldelig Kommunikation for at skabe bedre samtaler med borgerne og et bedre arbejdsmiljø.


Hvad vi kan tilbyde

– Udvalgte kunder –

Bosch

Nordea

Novo

Københavns Kommune

Dansk Røde Kors

Læger uden grænser

3F

Sex og samfund

Udenrigsministeriet

Køge Kommune

Århus Universitet

EU

FN

Nordisk Råd

Region Hovedstaden


– Kunderne udtaler – 

 

“Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan.” (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

“Der er talt om APVen, hver gang vi har haft personalemøde. Der er en god stemning. Vi er blevet bedre til at spørge hinanden om hjælp, samt sige hvis der er noget, vi ikke synes om. Så alt i alt er vi på rette vej, men det kræver dog, vi husker på at sige til og fra med et smil på læben. Vi er også blevet bedre til at rose fra medarbejder til leder og tilbage igen.” (Leder af stort plejehjemskøkken et halvt år efter afslutningen af en konflikthåndterende APV-proces)

“Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet … Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde.” (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

 

Kundecases