Konflikter og samarbejdsvanskeligheder i organisationen

Når din organisation er ramt af konflikt og samarbejdsvanskeligheder, og I ikke selv længere tror på, at I kan løse problemerne, så kan vi som oftest hjælpe. 

Tilgang

Vi arbejder ud fra princippet om at være den upartiske tredjepart, som ikke holder med bestemte parter, men derimod arbejder for at bygge bro mellem parterne. Af samme grund starter vi altid en konflikthåndteringsproces med at tale med alle parter eller repræsentanter for disse parter, og på den baggrund designer vi processen. 

Hvad vi iværksætter sammen med jer afhænger af den specifikke situation. Men ofte indeholder det et eller flere af disse elementer:

 • Faciliterede dialogmøder
 • Mægling mellem to eller mange parter
 • Sparring eller coaching af ledere og medarbejdere
 • Undervisning i god konflikthåndtering inkl. feedback, vanskelige samtaler, at udtrykke behov i stedet for krav med meget mere 
 • Udarbejdelse af konflikthåndterings-retningslinjer
 • Forankring af ny viden, adfærd og aftaler (forandringsledelse)

Vi sigter på sammen at skabe en konflikthåndterende kultur, hvilket indebærer ikke alene at eksisterende konflikter er håndteret og beskadigede relationer healet, men også at medarbejdere og ledere er blevet så kompetente, at de kan håndtere fremtidige konflikter uden hjælp ude fra. 

Resultater

CASE 1: "Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan." (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)
CASE 2: "Der er talt om APV´n, hver gang vi har haft personalemøde. Der er en god stemning. Vi er blevet bedre til at spørge hinanden om hjælp, samt sige hvis der er noget, vi ikke synes om. Så alt i alt er vi på rette vej, men det kræver dog, vi husker på at sige til og fra med et smil på læben. Vi er også blevet bedre til at rose fra medarbejder til leder og tilbage igen." (Leder af stort plejehjemskøkken et halvt år efter afslutningen af en konflikthåndterende APV-proces)
CASE 3: "Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet ... Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde." (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)
Case 4: Rødovre Kommune foretog målinger både før og efter en længerevarende konflikthåndteringsindsats i den kommunale tandpleje. Undersøgelserne viser en markant fremgang:
 •  
  83 % af medarbejderne mener, kommunikationen mellem kollegerne er blevet bedre eller meget bedre
 •  
  68 % oplever at samarbejdet er bedre eller meget bedre (ingen oplever, at det er dårligere)
 •  
  89 % bruger i nogen til høj grad de kommunikationsredskaber, de har lært (11 % i mindre grad)
 •  
  62 % er enig i, at arbejdsglæden er blevet større (4 personer er uenige)

Metodisk grundlag

Skulle du være interesseret i vores teoretiske og metodisk inspirationsgrundlag, så er noget af det her:

 • Ikkevoldelig Kommunikation, Marshall Rosenberg 
 • Narrativ Mægling, Monk & Winslade
 • Deep Democracy, M. Lewis og A. Mindell
 • Trancendens, Johan Galtung
 • Den Refleksive Model til mægling, Vibeke Vindeløv

Adresse

ideThandling
Birkevang 20 A, 3500 Værløse
Denmark

Kontakt info

Tlf: +45 2225 9409
Skype: bjornnygaard1
Email: bjornnygaard@idethandling.com