Samarbejde & konflikt:

Ledersparring

Ledere har en særlig rolle at spille i konflikthåndtering på arbejdspladsen. Bevidst eller ubevidst er lederen stærkt medvirkende til at skabe sin organisations konflikthåndteringskultur – “måden vi tænker om og håndterer konflikter her på stedet”.


Det sker at medarbejdere opfatter en leder som selve årsagen til konflikter. Andre gange beder medarbejdere lederen om at mægle mellem kolleger, selvom det ikke er de fleste lederes spidskompetence, og det kan være svært at opretholde den nødvendige upartiskhed. Andre gange igen forventer medarbejdere, at lederen tager en slags dommerrolle, og bestemmer hvem af parterne, der har ret eller uret i en konflikt. Endelig oplever ledere ind i mellem at stå med uoverskuelige og komplekse konflikter, der påvirker hele grupper og måske hele organisationen. En vanskelig og tidskrævende opgave.

Når en leder ikke har kolleger eller netværk at gå til med sine eller organisationens konflikter, men står alene med byrden, kan ekstern konfliktsparring, coaching eller konflikthåndteringsundervisning hjælpe med at perspektivere konflikten og give nye idéer til deres løsning og forebyggelse. Lederen kan også få hjælp til at designe en proces til håndtering af organisationens konflikter.


Under fire øjne eller via Skype/Zoom

Samtalen eller samtalerne kan efter (dit) behov tage form af sparring, coaching, supervision eller decideret rådgivning, og den/de kan finde sted under fire øjne eller via Skype/Zoom.

Samarbejde & konflikt: