Diversitet

​Kultur, konflikt og samarbejde

ideThandling har i mere end 10 år hjulpet medarbejdere og ledere i offentlige og private organisationer med at arbejde effektivt på tværs af kulturer.

Derfor opstår der konflikter i kulturmøder

Læse om hvorfor der opstår konflikter i kulturmøder i Kultur og konflikt fra bogen “Kulturmødet på arbejdspladsen”.

En historie om et kulturmøde der nær var gået helt galt

I midten af 1990erne arbejdede jeg som Danida-rådgiver i Kenya. En aften kom jeg gående hjem fra et værtshus i en mindre by sammen med en lokal arbejdskollega. Det var bæl ragende mørkt, og vi gik og småsnakkede, medens vi lyste foran os på vejen med vores lommelygter. Så opfangede jeg nogle underlige lyde ude i mørket, og lyste hen imod lydene. Der sad en mand overskrævs på en kvinde og tæskede sine knyttede næver ned i hendes ansigt. Uden at tænke over det, sprang jeg råbende hen imod dem. Men inden jeg nåede derhen, trådte en masse mennesker ud af mørket – og begyndte at tæve løs på manden, der fortvivlet råbte ”slå mig ikke ihjel, slå mig ikke ihjel”. De havde stået tæt på slagsmålet men ikke handlet, før jeg råbende løb henimod manden.

Han fik mange bank! Heldigvis kom to store mænd med autoritet forbi, og samlede ham blødende og forslået op. Det var, så vidt jeg kunne bedømme, to civilklædte betjente, der redede mandens liv eller i det mindste hans førlighed. Hvis ikke det var sket, kunne jeg havde været den, der havde ”tricket” et forløb, som var endt med død eller lemlæstelse.

Pointen er ikke, at jeg burde have forholdt mig passivt observerende. Den er derimod dels, at jeg ikke brugte mit kendskab til kenyansk kultur, hvor selvtægt og endog drab i den forbindelse ikke var ualmindelig (bl.a. fordi retssystemet ikke altid fungerer optimalt). Jeg handlede instinktivt på min egen kulturelle værdi ”man tæver da ikke kvinder”, og tænkte ikke på konsekvenserne af min problemløsningsmodel, der var at skræmme manden væk og om nødvendigt at fjerne ham med magt. En myndig samtale med manden havde i den situation muligvis været bedre og lige så virkningsfuld i forhold til løsning af min akutte ”værdikrise”. Eller måske beder: jeg kunne have spurgt min lokale kollega, hvad han mente var bedst at gøre i situationen for at stoppe volden uden at optrappe og skabe mere vold blot vendt mod manden.

Vi styrker kulturmøder via:

Undervisning

​Undervisning af flerkulturelle teams i samarbejde på tværs af kulturer.

 • Undervisningen kan tage udgangspunkt i konkrete kulturforskelle fx mellem dansk og amerikansk kultur eller kulturforskelle i Norden.
 • Men den vil i højere grad fokusere på hvad man kan gøre ved forskellene både som individ og som arbejdsplads

Undervisning af udenlandske vidensarbejdere og ledere i dansk arbejdspladskultur.

 • Introduktion til konflikthåndtering
 • Hvilke værdier ligger der til grund for denne anderledeshed?
 • Hvordan kan deltagerne bedre navigere i denne kultur?

Undervisningen kan kombineres med supervision, gruppeprocesser og assistance til at etablere procedurer og arbejdsformer, der styrker samarbejde på tværs af kulturer.

Coaching

Coaching af medarbejdere og ledere, der oplever vanskelige kulturmøder. Coachingen hjælper deltagerne til at se egne kulturelle blinde pletter og finde måder at håndtere de kulturelle forskelle på, så samarbejdet styrkes og man fungerer mere effektivt i sin position.

Man vil typisk komme omkring emnerne kommunikation, værdiforskelle, konflikthåndtering, udforskning af andre kulturer og evnen til at tilpasse sig uden at underminere egne værdier. Der vil blive arbejdet ud fra deltagerens egen situation og egne eksempler.

Målgrupperne er dels udenlandske ledere eller vidensmedarbejdere i danske virksomheder og dels danske ledere og medarbejdere, der udstationeres eller arbejder hyppigt i andre kulturer.

Gruppeprocesser

Forskningen viser at kulturelt mangfoldige teams enten er langt mindre eller langt mere effektive end teams bestående af kun én kultur. De render nemmere ind i misforståelser, samarbejdsvanskeligheder og konflikter. For at undgå det og får at hjælpe teams med at blive ekstraordinært effektive har vi udviklet en række værktøjer til flerkulturelle teams:

 • Øget forståelse af henholdsvis danske og udenlandske medarbejderes “måder at gøre tingene på”
 • Fusion af arbejdspladskulturer
 • Adfærdskodeks for hele gruppen

Ledelse & Kultur

​Når en organisation skal omstille sig fra at være en dansk arbejdsplads til at blive en mere international arbejdsplads kræver det ændringer i arbejdspladskulturen, og det kræver ledelse.

Vi tilbyder sparring med ledelsen omkring denne omstillingsproces, og at finde svar på spørgsmål som:

 • Hvordan bevarer vi det gode i vores eksisterende danske arbejdspldskultur samtidig med at vi bliver mere internationale?
 • Hvordan tiltrækker og holder vi på dygtig international arbejdskraft?
 • Hvordan får vi flerkulturelle medarbejder og ledelsesteams til at fungere uden for mange misforståelser og konflikter?

Eksempler på opgaver vi har løst

Ledere i Novo​zymes

Ledere i Novozymes møder i et situationsspil en indisk virksomhedsleder, som de skal forhandle med under tidspres. Efterfølgende får de feedback på deres interkulturelle kompetencer i forhandlingssituationen og råd til forbedringer. At gøre giver mere læring end at lytte.

Udenrigsministeriets danske​ medarbejdere undervises i interkulturel kompetence

Udenrigsministeriets danske medarbejdere undervises i interkulturel kompetence herunder at undersøge andre kulturer og navigere i dem. Efterfølgende prøver de kompetencerne af i et rollespil, hvor de møder højt placerede afrikanske eller asiatiske embedsmænd, der presser deres kommunikationsevner til det yderste.

400 ledere, TR og AMR i CO-Industri / TekSam​

400 ledere, TR og AMR i CO-Industri / TekSam deltager i et oplysende og sjovt foredrag om, hvordan danskerne adskiller sig kulturelt fra langt de fleste andre folkeslag på planeten. Vi er undtagelsen – ikke de andre.

Udenlandsk leder fra Østasien​

Udenlandsk leder fra Østasien, som har svært ved at forstå og mestre den danske arbejdspladskultur i en større ingeniør virksomhed, bliver coachet til at styrke sit samarbejde med danske medarbejdere og ledere, herunder hvordan han får gennemslagskraft og indgår i team-samarbejdet.

Ledere i Nordea​

Ledere i Nordea undervises i hvordan de bedre kan lede kulturelt mangfoldige teams. Antagelserne er ofte, at de nordiske kulturforskelle er så små, at de ingen betydning har. Men vanskeligheder i samarbejdet viser noget andet

Analyse af udenlandske og danske vidensarbejderes samarbejde på NOVO og på DTU​

Analyse af udenlandske og danske vidensarbejderes samarbejde på NOVO og på DTU, hvor forskelle mht. team-arbejde, ledelse, arbejdstider m.m. undertiden besværliggør samarbejdet. Analyserne indeholder både et situationsbillede og en række anbefalinger angående fx kultur-fusion i team-samarbejdet.

Norske/Østeuropæiske medarbejdere i byggesektoren​

Undersøgelse der skal lede frem til styrkelse af samarbejdet mellem østeuropæiske og norske medarbejdere i byggesektoren i Norge og til at ændre kulturelt betinget adfærd der medvirker til et højt antal alvorlige ulykker blandt de østeuropæiske medarbejdere.

Coaching af ambassadør i at lede flerkulturel arbejdsplads​

Coaching af ambassadør i at lede flerkulturel arbejdsplads, hvor dansk kultur dominerer i en fremmed kontekst, og hvor medarbejdernes forventninger til hinanden og til ledelse ikke altid stemmer overens med dansk arbejdspladskultur.