Kontakt Bjørn Nygaard på 2225 9409. Han er en erfaren mægler, konfliktløser og leder, der sætter en ære i at skabe den forandring i har brug for.

Konflikter er dyre!

Hvor meget kostede det jer sidst en medarbejder eller leder sagde op pga. uenigheder eller konflikt? Det kommer jo an på. Men I tabte helt sikkert viden og kompetence, og måtte bruge tid og penge på nyansættelse og oplæring. 
Hvor meget mon det koster jer, når teamet ikke fungerer optimalt pga. konflikter? Arbejde der ikke bliver gjort, utilfredse kunder eller borgere, pressede ledere … Fortsæt selv listen og regn lidt på det.
Minimer jeres tab og styrk samtidig arbejdsglæden vha. professionel konflikthåndtering. 

Er I gode til at være uenige i din organisation? 

I den professionelle uenighedskultur gør man sig umage med at få uenigheder frem i lyset, så man kan arbejde med dem. Man lytter respektfuldt, stiller spørgsmål, udtrykker egen holdning og behov, og ser ikke kolleger med en anden holdning som ”brokkehoveder”. Det gør det nemmere at fjerne misforståelser og finde løsninger på uenighederne. Det lyder let og ligetil, men i realiteten er mange grupper og organisationer dårlige til at være uenige. Giv jeres uenighedskultur et eftersyn, og bliv bedre til at være uenige på en værdig og udviklingsskabende måde.

– Udvalgte kunder –

Bosch

Nordea

Novo

Københavns Kommune

Dansk Røde Kors

Læger uden grænser

3F

Sex og samfund

Udenrigsministeriet

Køge Kommune

Århus Universitet

EU

FN

Nordisk Råd

Region Hovedstaden


– Kunderne udtaler – 

 

“Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan.” (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

“Der er talt om APVen, hver gang vi har haft personalemøde. Der er en god stemning. Vi er blevet bedre til at spørge hinanden om hjælp, samt sige hvis der er noget, vi ikke synes om. Så alt i alt er vi på rette vej, men det kræver dog, vi husker på at sige til og fra med et smil på læben. Vi er også blevet bedre til at rose fra medarbejder til leder og tilbage igen.” (Leder af stort plejehjemskøkken et halvt år efter afslutningen af en konflikthåndterende APV-proces)

“Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet … Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde.” (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

 

Kundecases