Kontakt Bjørn Nygaard på 2225 9409. Han er en erfaren mægler, konfliktløser og leder, der sætter en ære i at skabe den forandring i har brug for.

Onlinekursus for ledere

Om at konflikthåndtere som leder og om at lede konflikthåndtering i din organisation

Kurset henvender sig til ledere (grupper og individer), der ønsker et skræddersyet online kursus i konflikthåndtering. 

Du lærer:

 • At skabe en kultur på arbejdspladsen hvor konflikter håndteres, så de er mere udviklende end afviklende.
 • At forstå dine egne reaktioner i konflikter inkl. håndtering af dine egne følelser, så du bedre kan håndtere jeres konflikter professionelt. Lederes følelser og adfærd “smitter” medarbejderne.
 • At vælge den konflikthåndteringsmetode, som passer bedst til en given situation. Lad ikke vanen vælge for dig.
 • At hjælpe medarbejdere og andre ledere med at håndtere deres konflikter bedre via kunsten at føre den gode konfliktcoachende samtale.

Mellem kursussessionerne er det nødvendigt at øve sig for at transformere den nye viden til praksis og kompetencer. Dit arbejde bliver støttet v.h.a. både professionel supervision og erfaringsudveksling i et deltagernetværk.

Kurset varer i 10 x 3 timer og dertil lægges supervision og netværksdeltagelse. Det koster 14.500 DKK eksklusiv moms med 10% rabat i februar og marts. Der er mulighed for et opfølgende fordybelseskursus.

For mere information ring 2225 9409.

 

 

Hvad koster konflikterne jer?

Omkostningerne er mange og varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Her er fire eksempler.

Lønkroner: Det første eksempel omhandler tab af lønkroner ifbm. konflikter, og baseres på en stor amerikansk undersøgelse (Workplace Conflict and How Businesses can Harness it to Thrive) i USA og Europa inkl. Danmark, som viser at der gennemsnitligt tabes 2,1 timer pr medarbejder om ugen pga. konflikter. I forhold til en gennemsnitlig dansk lønmodtagers årsløn (DKK 521.844; DST 2020) svarer det til et tab på knapt 30.000 pr år. Danske aktie og anpartsselskaber havde i 2020 i gennemsnit 11 medarbejdere, hvilket svarer til et tab på DKK 330.000 pr år pr virksomhed ALENE på lønkroner. Dertil skal lægges sygefravær, opsigelser (se nedenfor), tabt innovation pga. dårligt samarbejde, tabte kontrakter mm.

Store offentlige organisationer: Det andet eksempel er fra FN organisationen UNHCR, hvor alene omkostningen ved effektivitetstab (antal timer brugt på dårligt håndterede konflikter) i 2003 var på ca. 180 mill. DKK. Dertil skal lægges en mængde andre afledte omkostninger inkl. tab ifbm. nedsat arbejdsglæde og motivation. Kilde: Institut Universitaire Kurt Bösch, 2003.

To medarbejdere i konflikte: Det følgende eksempler er beregnet ift. omkostninger, når to medarbejdere er i konflikt i to måneder (ofte er konflikterne betydelig længere):

 • Den tid parterne bruger på at tale med kolleger om konflikten (10 timer á 300 DKK): 3.000 DKK
 • Den tid parterne og teamet bruger på at tale direkte eller indirekte om konflikten på møder (20 timer á 350 DKK): 7.000 DKK
 • Den tid ledelsen bruger på at tale med parterne og behandle klager (20 timer á 500 DKK): 10.000 DKK
 • Lavere produktivitet (fx 25% nedsat) hos begge parter pga. lavere motivation og evt. parter som modarbejder hinanden i 2 måneder (75 timer á 300 DKK): 22.500 DKK
 • Én medarbejders sygefravær i en måned pga. konfliktrelateret stress, depression mm. (150 timer á 300 DKK): 45.000 DKK
 • Lavere tilfredshed hos kunder/borgere og afsmittende negativ virkning på kollegernes motivation – ikke medregnet                
 • Total: mindst 87.500 DKK

Opsigelser: Hvor meget kostede det jer sidst en medarbejder sagde op pga. uenighed/konflikt? Her er et eksempel:

 • Forudgående konflikt med kollega (se ovenfor): 87.500 DKK
 • Medarbejderens produktivitet går i nul den sidste måned inden jobophør: 45.000 DKK
 • Tid brugte af ledere/HR/medarbejdere på at formulere jobopslag, vurdering af ansøgere, ansættelsessamtaler og formalia = ca. 50 timer: 20.000 DKK
 • Jobannoncer: 10.000
 • Oplæring af ny medarbejder: kollegers tid brugt på oplæring (20 timer) og ny medarbejder som først leverer fuldt efter fx 3 måneder (1,5 måneds tabt output): 80.000
 • Tab af den viden, som medarbejderen, der har sagt op, har oparbejdet, er ikke medtaget, men det kan være dyrt
 • Total: mindst 242.500 DKK

Minimer jeres tab og styrk samtidig arbejdsglæden med vores hjælp til at skabe en professionel konflikthåndteringskultur. 

Er I gode til at være uenige i din organisation? 

I den professionelle uenighedskultur gør man sig umage med at få uenigheder frem i lyset, så man kan arbejde med dem. Man lytter respektfuldt, stiller spørgsmål, udtrykker egen holdning og behov, og ser ikke kolleger med en anden holdning som ”brokkehoveder”. Det gør det nemmere at fjerne misforståelser og finde løsninger på uenighederne. Det lyder let og ligetil, men i realiteten er mange grupper og organisationer dårlige til at være uenige. Giv jeres uenighedskultur et eftersyn, og bliv bedre til at være uenige på en værdig og udviklende måde.


– Udvalgte kunder –

Bosch

Nordea

Novo

Københavns Kommune

Dansk Røde Kors

Læger uden grænser

3F

Sex og samfund

Udenrigsministeriet

Køge Kommune

Århus Universitet

EU

FN

Nordisk Råd

Region Hovedstaden


– Kunderne udtaler – 

 

“Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan.” (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

“Der er talt om APVen, hver gang vi har haft personalemøde. Der er en god stemning. Vi er blevet bedre til at spørge hinanden om hjælp, samt sige hvis der er noget, vi ikke synes om. Så alt i alt er vi på rette vej, men det kræver dog, vi husker på at sige til og fra med et smil på læben. Vi er også blevet bedre til at rose fra medarbejder til leder og tilbage igen.” (Leder af stort plejehjemskøkken et halvt år efter afslutningen af en konflikthåndterende APV-proces)

“Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet … Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde.” (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

 

Kundecases