Styrk samarbejdet og den konstruktive konflikthåndtering på jeres arbejdsplads

Konflikthåndtering og forbedring af samarbejde

Alle organisationer af en vis størrelse oplever konflikter. Det, der adskiller dem, er, hvordan de formår at håndtere konflikterne. 

15 års erfaring

​Jeg har 15 års erfaring inden for konflikthåndtering, ledersparring og mødefacilitering.

Fokus på ledelse

​​Ledelse i konfliktsituationer er fyldt med dilemmaer
​– få kvalificeret sparring.

Professionel mægling

Hjælp til upartisk, brobyggende og professionel mægling.

​Hvad gør vi for at styrke samarbejde på arbejdspladsen?

​Alle organisationer har styrker, svagheder og udfordringer. Derfor arbejder vi ikke med én standardløsning på samarbejdsproblemer, men undersøger sammen med kunden, hvad der er på spil, og hvad mulige løsninger kan være. Vi arbejder med fire overordnede skridt:

 1. ​Undersøgelse: Samtaler med medarbejderrepræsentanter og ledelse om samarbejdet: Hvor er udfordringerne? Hvor går det fint? Hvordan kan man få mindre af det første og mere af det andet?
 2. Aftale: Udarbejdelse af en plan for indsatsen og drøftelser indtil enighed opnås så ejeskab til processen opnås hos alle centrale spillere.
 3. Indsats: Implementering af planen fx i form af samarbejdsworkshop, mægling og etablering af incitamenter til samarbejde. Planen tilpasses efter behov, efterhånden som resultaterne begynder at vise sig.
 4. Vurdering af fremskridt mht. samarbejdet og hvad der skal gøres fremover – med eller uden hjælp udefra.

Hvad skyldes samarbejdsproblemer?

Når der er problemer med samarbejdet på en arbejdsplads, skyldes det ofte en eller flere af disse ting (og flere endnu):

 • ​Utilstrækkelig tillid mellem kolleger
 • Negative antagelser om årsagerne til de andres handlinger
 • Manglende vide om hinandens vigtige værdier og behov
 • Uklare og umødte forventninger fx i form af uklare mål og krav
 • Manglende mode til at tale om det, som er svært, og manglende viden om hvordan man gør det
 • Systemfejl, såsom når der gives incitamenter til at individer klarer sig godt, medens de fælles mål, resultater og økonomien lider
 • En uhensigtsmæssig uenighedskultur

​Se nogle af mine seneste opgaver

Dette har jeg hjulpet med

Konflikthåndtering mellem bygherre og entreprenør på en større byggeplads i København

Mæglinger og etablering af et konflikthåndteringskodeks hos et medie-bureau i Skandinavien

Undervisning af politikere i konflikthåndtering og dialogprocesser for at mindske vold og konflikt ifbm. den seneste valgkamp i Kenya

Undervisning af socialrådgivere i Københavns Kommune i konflikthåndtering og Ikkevoldelig Kommunikation for at skabe bedre samtaler med borgerne, mere motivation til forandring og et bedre arbejdsmiljø”

​Udvalgte kunder hos ideThandling