Samarbejde og konflikt

Hvor har vi vores erfaring fra?

Mange arbejdspladser ønsker ikke at offentliggøre deres samarbejdsproblemer.

Derfor nævnes her kun de sektorer, vi har arbejdet i, og ikke de konkrete arbejdspladser.

Eksempler hvor vi har hjulpet

Byggeri

Medicinal industri

Hospitaler

Kommuner

Ministerier

Universiteter

Eksempler på indsatser

På et universitet handlede indsatserne både om at styrke samarbejdet og at håndtere konflikter. Det krævede flere forskellige tiltag. Der blev bl.a. etableret en mere dialogisk feedbackkultur som erstatning af en feedbackkultur, der var præget af at uenighed og utilfredshed enten ikke blev fortalt eller det blev formidlet hårdt og anklagende. Der blev også igangsat mægling mellem parter i konflikt, og der blev drøftet og fundet bedre måder at organisere arbejdet på, så det blev tydeligere, hvem der var ansvarlig for hvad. Endelig blev der i en inkluderende proces udarbejdet procedurer for hvordan man takler uenigheder og konflikter.

I en medicinal virksomhed kneb det med samarbejdet mellem forskellige nationaliteter og beslutningsprocesserne i ledelsen var ikke kreative, men bygge ofte på insisterende argumentation. For at takle det første blev der i medarbejdergrupper igangsat faciliterede drøftelser, af hvad der var vanskeligt mellem nationaliteterne, og hvad der kunne gøres ved det. Der blev også undervist i interkulturel kompetence. For at styrke beslutningsprocesserne i ledelsen blev der præsenteret nye former for mødeledelse, og man begyndte at eksperimentere med en dialogfremmende metode kaldet Deep Democracy.

I en kommunal organisation, hvor samarbejdet var præget af mistillid og kamp om positioner, igangsatte vi gruppemægling, undervisning i konfliktforebyggende kommunikation, ledersparring og formulering af et samarbejdskodeks.

Kontakt mig

Har du spørgsmål til mig eller til mine ydelser, kontakt mig endeligt.

​Tlf.: 22 25 94 09

E-mail: bjornnygaard@idethandling.com