Samarbejde & konflikt

Fusion & konflikt

Fusioner afstedkommer ofte konflikter. Den lille part i fusionen synes, den store dominerer. Medarbejdere får opgaver, de ikke ønsker.

Ledere positionerer sig i forhold til hinanden. “Os – dem”-tænkning og urealistiske skrækscenarier opstår.

Man kan i disse situationer med fordel igangsætte processer, hvor det er tydeligt for alle, at man prøver at skabe en ny innovativ tredje vej eller en organisation, der reelt trækker på erfaringer, strukturer, rutiner osv. fra alle fusionens parter. Og man må være klar til at håndtere de konflikter, der uværgeligt opstår.

Det kan​ f.eks være gennem dialogmøder, gruppemæglinger og samtaler om leders og medarbejderes bekymringer og forhåbninger i forbindelse med fusionen.

Her kan du læse om Fusion i flerkulturelle organisationer.

Forandringsagenter med stærk konfliktfaglighed

Når fusionens forandringer ruller og gnidningsmodstand opstår, er forandringsagenter med stærk konfliktfaglighed en stor hjælp. ideThandling klæder disse agenter på til at forudse og håndtere konflikterne.