​​Hvorfor er det vigtigt?

Konfliktforebyggelse

Konflikter kan være udviklende for en organisation, men de kan også være afviklende, og ingen organisation af en vis størrelse undgår konflikter.

Undersøgelser (*) viser, at konflikter koster dyrt – både økonomisk og menneskeligt. Og vi ved det jo erfaringsmæssigt godt. De giver ofte øget sygefravær, opsigelser, ringe samarbejde, dårlig stemning og kræver masser af ledelsestid.

Vores tilgang

Derfor kan det være en god idé at forberede sig på, de kommer, og at forebygge de kommer hyppigt og hårdt. Vi hjælper med at finde brydningspunkter i organisationen, så de kan tages op i “fredstid”. Vi klæder også ledere og medarbejdere på til at kommunikere om uenigheder på en konstruktiv måde, så de ikke udvikler sig til fastlåste konflikter. Og vi faciliterer udarbejdelse af konflikthåndteringspolitikker, så skulle konflikten alligevel opstår, så ved alle, hvordan de skal takle den.

Andre gange hjælper vi med at skabe et sikkert og trygt fundament for at tage vanskelige samtaler bl.a. gennem styrkelse af anerkendelse og dialogisk feedback.

Det du selv kan gøre

De fleste organisationer har brug for at forberede sig på situationer, hvor konflikterne rammer. At udvise rettidig omhu.

Her er nogle af de spørgsmål, man bredt i organisationen med fordel kan stille sig for at udøve rettidig omhu:

  1. Hvad skal medarbejdere og ledere kunne, når der opstår en konflikt mellem jer i organisationen, med samarbejdspartnere, kunder, borgere, brugere eller andre?
  2. Hvad skal vores medarbejder-leder fora (AMO, MED, SU, TRIO mm.) gøre og hvordan?
  3. Hvad er ledelsens rolle, og hvad skal ledelsen kunne for at lykkes med det?
  4. Hvad er det, i den måde vi arbejder og organiserer os på, som er med til eller sandsynligvis kommer til at skabe konflikter?
  5. Hvordan skaber og vedligeholder vi den tillid, respekt, klarhed og oplevelse af retfærdighed, der skal til, for at minimere risikoen for fastlåste konflikter?

Når man har fundet ud af det, kan man sikre sig, at de forskellige interessenter nævnt ovenfor får de nødvendige konflikthåndteringskompetencer, at det er beskrevet, hvordan man ”her” forholder sig til konflikter, og af hvem man kan få hjælp til hvad.

Man kan også forberede sig ved på forhånd at finde ud af, hvem man vil bruge som ekstern hjælper, hvis det alligevel ikke lykkes at håndtere konflikten selv. Det være sig en mægler, en proceskonsulent, eller andre konfliktfaglige eksperter.

Hvad der konkret skal til at forebygge konflikter hos jer afhænger af jeres kontekst.

(*) Se bl.a. Susan Raines “Conflict Management for Managers” og CPP Global “Workplace Conflict and How Businesses Can Harness it to Thrive”.​