Nedbringe magtanvendelse

Magtanvendelse

Magtanvendelse opstår ofte i forbindelse med konflikter, og derfor må man tage fat på konflikterne, når man ønsker at nedbringe den. Konflikter, der leder til magtanvendelse, kan være både i form af adfærd, som er til skade for borgeren selv, og i form af vold og trusler rettet mod medarbejdere og andre borgere.

Det kan være nyttigt at forstå baggrunden for reaktionerne hos den ældre demente på plejehjemmet, den “eksplosive” elev i skolen, den udadreagerende unge i klubben eller på døgninstitutionen, den frustrerede borger på jobcenteret osv. Det gør det muligt bedre at udholde reaktionerne og forebygge dem. Ligesom det kan være nyttigt at forstå egne reaktioner i konflikter, så de kan optimeres. På baggrund af disse indsigter og div.​

Konflikthåndteringsredskaber kan man finde nye strategier til “takle” borgeren og dermed minimere magtanvendelsen.

Arbejdet kan med fordel foregå i hele personalegrupper, så der opstår enighed om de tilgange, der erstatter magtanvendelsen, så man kan støtte hinanden, og så man derved undgår konflikter i personalegruppen om hvilke tilgange, der er mest passende.

Vi arbejder i forbindelse med supervision og undervisning af personalegrupper med metoder såsom Low Arousal, Samarbejdende Problemløsning og Ikkevoldelig Kommunikation for at deeskalere konflikter og komme bagom antagelser, fortolkninger og overbevisninger, og i stedet se behov og muligheder hos både medarbejdere og borgere.