Samarbejde & konflikt

Modstand

Oplever du og dine kolleger modstand fra borgerne? Oplever I borgere, som ikke vil samarbejde? I laver aftaler, men de overholdes ikke, eller borgerne vil slet ikke lave aftaler med jer eller tage imod jeres hjælp. Måske taler de hårdt til jer, og i værste tilfælde er der tale om vold og trusler. Måske misforstår de jeres intentioner og ser jer som modstandere. Det fylder jer med frustration, opgivenhed og måske ligefrem håbløshed.

Så er det måske tid til at give jeres samtaler et eftersyn. Se på mekanismerne og dynamikkerne i samtalerne og finde nye veje. Det kan hjælpe at styrke kommunikationen mellem parterne men også tit at få begrænsende antagelser og overbevisninger mellem parterne frem i lyset, så de kan arbejdes med.​

Observationer, samtaler, supervision og undervisning

ideThandling arbejder med at finde nye veje sammen med jer vha. observationer, samtaler, supervision og undervisning. Vi arbejder med at afsøge samtale-mulighederne inden for det dialogiske paradigme og derigennem skabe løsninger, der duer for begge parter – borger og medarbejder.