Ro og ufred​

Nabokonflikter

Nabokonflikter er tit meget belastende for de involverede parter, bl.a. fordi det er stressende, at der er ”uro i egen rede”. At stedet hvor man lader op, normalt føler sig trygt, og synes man hører hjemme, der er konflikt. Mange andre steder man møder konflikter, kan man flytte sig fra dem, hvis de går én meget på fx på gaden eller på arbejde. Det er vanskeligere at flytte fra sit hjem som man holder af, ikke har råd til at flytte fra, eller ”bare” synes man har ret til at bo i i fred.

Få hjælp

Mange nabokonflikter handler om støjproblemer. Parterne i konflikten er måske kommet galt ind på hinanden og har bl.a. derfor svært ved at finde løsninger, der duer for alle. Her kan mægling være en løsning, da mægleren i en styret proces kan hjælpe parterne med at få en mindre følelsesstyret, og ”jeg skal vinde” samtale, og en mere dialogisk og konstruktiv løsningsorienterede. Prøver man selv at håndtere nabokonflikter med et støjtema kan det følgende være hjælpsomt.

Prøv selv

Tag kontakt til din nabo inden du bliver meget irriteret/frustreret over støjen. Det er nemmere at håndtere konflikter i deres tidlige fase, når der er overskud og følelserne ikke er meget stærke og fjendebilleder a la ”han er jo psykopat, når han med vilje generer os på den måde” opstår. Kender man lidt til hinanden i forvejen, er det også nemmere at tale om uenigheder, end hvis man mødes første gang over en støjproblematik.

Når du tager kontakt så prøv at bruge effektiv kommunikation, der bl.a. inkluderer ikke at skælde ud og påføre den anden skyld og skam, at fortælle stille og roligt hvilke konsekvenser larmen har for dig, spørge den anden om vedkommende er generet af larm fra din bolig, foreslå (ikke kræve) forskellige løsninger, og undersøge hvad naboen har af løsninger. Fysisk kontakt er bedre end elektronisk, der tit ender med at trappe op!

Hvis ikke I kan finde løsninger, der duer for jer begge to, kan I SAMMEN bede om hjælp fx fra en boligbestyrelse, administrator eller direkte fra en mægler. Husk at klager tit optrapper konflikten og sjældent giver det ønskede resultat: ro og ingen spændinger. Er relationen mellem parterne beskadiget er det nemt at finde nye ting at konflikte om.

Undersøg om der kan være tekniske løsninger på jeres støjproblemer: det kan inkludere filt under stole, højtalere og computere, der står på lydisoleret materiale, tæpper i rum over underboens soveværelse, lydisolering af lofter og vægge, isolering omkring vand og varmerør, brug ørepropper når du sover m.m. De større og mere omkostningstunge løsninger kan måske håndteret i fællesskab i foreningen/boligselskabet evt. i forbindelse med renoveringer.

Måske skyldes støjen mere boligens beskaffenhed end din nabos adfærd. Det kan flytte tænkningen fra ”det er naboen, der er problemet” til ”det er boligen, der er problemet”.

Undersøg om I kan lave praktiske aftaler om støjdæmpende adfærd uden at naboens liv bliver på ”listeføder”. Det kan fx være at flytte højtalere eller computere til et andet rum, at bruge høretelefoner, når man spiller instrumenter eller høj musik, i god tid at fortælle naboerne, der er ”støj i farvandet”, inden man holder fest, eller at man på visse tidspunkter har brug for ro pga. natarbejde eller eksamen mm.