Skræddersyede løsninger​

Sygefravær & konflikt

Højt sygefravær skyldes ofte dårligt samarbejdsklima mellem kolleger og/eller konfliktfyldte relationer til borgerne/kunderne. Løsninger kan være individuelle inkl. støtte til den enkelte medarbejder, så vedkommendes udfordringer kan reduceres. Men ofte skal løsningerne også – måske primært – findes i gruppen eller mellem medarbejdere og borgere.

Ikke alle er lige gode til at klare de konflikter og den eventuelle mobning, der udspringer af gruppens dynamikker. Tager man ikke fat på dynamikkerne kommer problemerne for den enkelte bare igen.

“Merforbruget skyldes hovedsageligt personaleafgang og sygefravær”

(skoles forklaring på merforbrug til Børne og Familieudvalget)

ideThandling har stor erfaring med at hjælpe arbejdspladser med at skabe en samarbejdende og konflikthåndterende kultur, der øger arbejdsglæden og oplevelsen af at lykkes med sin kerneopgave – at løse den professionelt og være en hjælp for borgerne / kunderne. Når arbejdsglæden øges og konfliktniveauet falder, falder sygefraværet i reglen også.

Vi skræddersyer altid vores løsninger til den aktuelle situation, men vores løsninger indeholder ofte først en​ dialog med ledelse og medarbejdere kombineret med interviews og evt. observationer. På den baggrund designes indsatsen.

Indsatsen kan indeholde dialogmøder om svære udfordringer, mægling mellem parter i konflikt, udarbejdelse af en konflikthåndteringspolitik, coachende samtaler med centrale interessenter, undervisning i nedtrappende kommunikation og anerkende og dialogisk feedback, ledersparring med meget mere.

Der skal typisk kollektive løsninger til, når årsagerne til sygefravær fx er:

  • En kultur hvor man taler om og ikke med hinanden
  • Medarbejdere oplever sig holdt uden for
  • Medarbejdere får ikke den kollegiale opbakning, de har brug for
  • Dyb uenighed om den faglige tilgang til kerneopgaven
  • En oplevelse af ikke at slå til fagligt
  • Lille respekt for hinandens faglighed
  • Frygt for vold, trusler eller stærk modstand fra borgerne

Vi arbejder tæt sammen med Conopor, når der skal en bred tilgang til sygefravær til. Conopor har mere end 10 års erfaring med at nedsætte sygefravær i offentlige og private organisationer.

Læs mere om Conopor her www.conopor.dk