Samarbejde & konflikt

Hvad koster samarbejdsproblemer og konflikter?

Omkostningerne er mange og varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Her er fem eksempler.

1. Dagbøder

Store danske byggeprojekter er ofte ramt af samarbejdsproblemer mellem byggepladsens mange interessenter fx bygherre og entrepreneur, eller underleverandør og entrepreneur. Disse problemer skaber tit forsinkelser, og forsinkelser leder til pres på alle parter og i sidste ende til dagbøder. Dagbødernes størrelse varierer fra relativt få tusinde til mange millioner.

2. Lønkroner

Det andet eksempel omhandler tab af lønkroner ifbm. konflikter, og baseres på en stor amerikansk undersøgelse (Workplace Conflict and How Businesses can Harness it to Thrive) i USA og Europa inkl. Danmark, som viser at der gennemsnitligt tabes 2,1 timer pr medarbejder om ugen pga. konflikter. I forhold til en gennemsnitlig dansk lønmodtagers årsløn (DKK 521.844; DST 2020) svarer det til et tab på knapt 30.000 pr år. Danske aktie og anpartsselskaber havde i 2020 i gennemsnit 11 medarbejdere, hvilket svarer til et tab på DKK 330.000 pr år pr virksomhed ALENE på lønkroner. Dertil skal lægges sygefravær, opsigelser (se nedenfor), tabt innovation pga. dårligt samarbejde, tabte kontrakter mm.

3. Store offentlige organisationer

Det tredje eksempel stammer fra FN organisationen UNHCR, hvor alene omkostningen ved effektivitetstab (antal timer brugt på dårligt håndterede konflikter) i 2003 var på ca. 180 mill. DKK. Dertil skal lægges en mængde andre afledte omkostninger inkl. tab ifbm. nedsat arbejdsglæde og motivation. Kilde: Institut Universitaire Kurt Bösch, 2003.

4. To medarbejdere i konflikt​

Det følgende eksempler er beregnet ift. omkostninger, når to medarbejdere er i konflikt i to måneder (ofte er konflikterne betydelig længere):

 • Den tid parterne bruger på at tale med kolleger om konflikten (10 timer á 300 DKK): 3.000 DKK
 • Den tid parterne og teamet bruger på at tale direkte eller indirekte om konflikten på møder (20 timer á 350 DKK): 7.000 DKK
 • Den tid ledelsen bruger på at tale med parterne og behandle klager (20 timer á 500 DKK): 10.000 DKK
 • Lavere produktivitet (fx 25% nedsat) hos begge parter pga. lavere motivation og evt. parter som modarbejder hinanden i 2 måneder (75 timer á 300 DKK): 22.500 DKK
 • Én medarbejders sygefravær i en måned pga. konfliktrelateret stress, depression mm. (150 timer á 300 DKK): 45.000 DKK
 • Lavere tilfredshed hos kunder/borgere og afsmittende negativ virkning på kollegernes motivation – ikke medregnet
 • Total: mindst 87.500 DKK

5. Opsigelser

Hvor meget kostede det jer sidst en medarbejder sagde op pga. uenighed/konflikt? Her er et eksempel:

 • Forudgående konflikt med kollega (se ovenfor): 87.500 DKK
 • Medarbejderens produktivitet går i nul den sidste måned inden jobophør: 45.000 DKK
 • Tid brugte af ledere/HR/medarbejdere på at formulere jobopslag, vurdering af ansøgere, ansættelsessamtaler og formalia = ca. 50 timer: 20.000 DKK
 • Jobannoncer: 10.000
 • Oplæring af ny medarbejder: kollegers tid brugt på oplæring (20 timer) og ny medarbejder som først leverer fuldt efter fx 3 måneder (1,5 måneds tabt output): 80.000
 • Tab af den viden, som medarbejderen, der har sagt op, har oparbejdet, er ikke medtaget, men det kan være dyrt
 • Total: mindst 242.500 DKK

Minimer jeres tab og styrk samtidig arbejdsglæden med vores hjælp til at skabe stærkt samarbejde og/eller en professionel konflikthåndteringskultur.