Samarbejde & konflikt

​Konfliktløsning i din organisation

Alle organisationer af en vis størrelse oplever konflikter. Det, der adskiller dem, er, hvordan de formår at håndtere konflikterne.

Vi hjælper organisationer med at blive gode til at forebygge og håndtere konflikter, så de selv kan klare nuværende og fremtidige konflikter.​​

Jeg har base i Værløse nær København, men jeg hjælper organisationer på hele Sjælland, Fyn og i Jylland med konfliktløsning. 

​Hvad er konflikthåndtering og konfliktløsning?

Konflikthåndtering handler om, at konfliktens parter håndterer konflikter således, at de i det mindste kan leve med de aftalte løsninger på et problem, og de samtidig kan fortsætte samarbejdet eller relationen til hinanden. I nogle tilfælde er konfliktløsning ikke mulig. Men konflikten kan derimod håndteres ved at man f.eks. i al mindelighed bliver enige om at gå hvert til sit eller lever med uenigheden om, hvad den bedste løsning er.

Tilgang til konfliktløsning

Jeg starter i reglen en konfliktløsning med at tale med alle parter eller repræsentanter for disse parter dels for at få tilstrækkelig viden, og dels for at alle parter bliver sikre på, at jeg arbejder som upartisk tredjepart. På denne vidensbaggrund designer jeg konflikthåndteringsprocessen.

Hvad jeg iværksætter sammen med jer, afhænger af den specifikke situation. Men ofte indeholder det et eller flere af disse elementer: 

  • Forankring af ny viden, adfærd og aftaler vha. forandringsledelse f.eks. ambassadørordning, tjeklister, ledelsessparring m.m.​

  • Den konflikthåndterende og -forebyggende kultur er skabt, og I holder den selv vedlige​

​Resultater

CASE 1: “Det går godt her. Det er rart at kunne kigge tilbage og se, at noget er gjort rigtig, så der er kommet noget positivt ud af det. Jeg har opfordret og uopfordret fået positive tilbagemeldinger både på min håndtering og så sandelig også på din, så det er dejligt, når det går sådan.” (Leder af socialpsykiatri et år efter afslutningen af en mæglingsproces)

CASE 2: “Stemningen er mærkbart bedret. Der er en god tone. Der er ikke sladder og utilfreds snak i krogene. Vi arbejder konstruktivt på og med de aftaler, vi har lavet på workshoppene. Opgave/projektlisten er lavet … Alle er enige om, at vi og du har lavet et godt arbejde.” (Leder af hjælpemiddelafdeling efter afslutningen af en længere samarbejds- og konflikthåndteringsproces)

Case 3: Rødovre Kommune foretog målinger både før og efter en længerevarende konflikthåndteringsindsats i den kommunale tandpleje. Undersøgelserne viser en markant fremgang: 

83 % af medarbejderne mener, kommunikationen mellem kollegerne er blevet bedre eller meget bedre

​68 % oplever, at samarbejdet er bedre eller meget bedre (ingen oplever, at det er dårligere)

​89 % bruger i nogen til høj grad de kommunikationsredskaber, de har lært (11 % i mindre grad)

​62 % er enig i, at arbejdsglæden er blevet større (4 personer er uenige) ​

Metodisk grundlag

Skulle du være interesseret i mit teoretiske og metodiske inspirationsgrundlag, så er noget af det her:

  • Ikkevoldelig Kommunikation, Marshall Rosenberg
  • Narrativ Mægling, Monk og Winslade
  • Deep Democracy, M. Lewis og A. Mindell
  • Trancendens, Johan Galtung
  • Den Refleksive Model til mægling, Vibeke Vindeløv