Coaching til dig i konflikt

Konfliktsparring

Når du har svært ved at finde ud af, hvordan du skal håndtere en konflikt – om du skal tage kontakt til den, du er i konflikt med, hvad du skal sige til vedkommende, om du skal inddrage andre mm. – så kan en konfliktcoaching samtale være en god idé.

​Den kan give dig større indsigt i dine egne følelser, behov og din egen rolle i konflikten. Den kan også give indsigt i den anden parts perspektiv, og endelig kan den skabe nye idéer til løsninger. Den kan mao. genskabe modet og motivation til at “gøre det kloge” i konflikten, og den kan genskabe troen på, at I nok skal finde en vej igennem konflikten, og idéer til hvordan.

Hvad er konfliktcoaching?

Konfliktcoaching er en en-til-en samtale mellem konfliktcoachen og den eller de konfliktramte. Målet er at styrke den coachedes evne til selv at håndtere konflikten. Coachen er den upartiske tredjepart, som ud fra principper om fortrolighed, upartiskhed og frivillighed samt en række spørgeteknikker hjælper den coachede med bedre at forstå konfliktens dynamikker, egne og andres handlinger, følelser og behov, finde løsningsmuligheder og designe en tilgang til at drøfte konflikten med konfliktens andre parter. I løbet af samtalen kan den coachede øve sig på den senere samtale, vedkommende evt. skal have med sin konfliktpartner. Coachen er både en undersøgende, støttende og udfordrende samtalepartner.

Konfliktcoaching kan bruges som en ”stand-alone” aktivitet, der gør, at parterne kan skabe kontakt og finde brugbare fælles løsninger. Lykkes det ikke parterne, kan coachingen suppleres med mægling og/eller undervisning i konflikthåndtering.

Den anvendes ofte, når parterne selv har prøvet at håndtere konflikten uden held. Den bruges også, når en af parterne er følelsesmæssigt ude af stand til at initiere en frugtbar samtale med den anden part eller ganske enkelt oplever ikke at have kompetencerne.

Konfliktcoaching kan finde sted ansigt til ansigt så vel som online via enten pr. MS Teams, Zoom eller telefon.​