Kunder

Siden 2006 har vi arbejdet for over 200 kunder fra både den private og offentlige sektor i ind- og udland. Vi løser ca. 30 opgaver om året varierende fra halvdagsworkshops til flerårige forløb i et økonomisk spænd fra få tusinde kroner til sekscifrede beløb.

Vores samarbejder
 • Kommuner

  • Allerød (skole og ældre)
  • Ballerup (intergrationsråd)
  • Bornholm (socialforvaltning/jobcenter)
  • Egedal (ældre)
  • Frederiksberg (boligsocial)
  • Furesø (integrationsråd)
  • Gentofte (skole, boligsocial)
  • Greve (ældre)
  • Guldborgsund (ældre)
  • Haderslev (ældre)
  • Helsingør (jobcenter)
  • Hjørring (sundhed)
  • Hørsholm (ældre)
  • Ishøj (ældre)
  • København (borgerservice, socialforvaltning, vilde lærerprocesser, vej og park, skole, unge)
  • Køge (personale, kultur, sundhed, ældre, handicap)
  • Mariagerfjord (sundhed)
  • Odense (boligsocial)
  • Rødovre (ældre, tandpleje, psykiatri, hjælpemidler)
  • Roskilde (daginstitutioner)
  • Rudersdal (handicap og social)
 • Ministerier & styrelser

  • Arbejdsmarkedsstyrelsen
  • By- og Boligministeriet
  • Danida Fellowship Centre
  • Erhvervs- og Boligstyrelsen
  • Forsvarsministeriet
  • Indenrigsministeriet
  • Integrationsministeriet
  • Konkurrencestyrelsen
  • Lægemiddelstyrelsen
  • Styrelsen for international uddannelse
  • Sundhedsstyrelsen
  • Transport- og Energi Ministeriet
  • Udenrigsministeriet (UFT, EVA, DFC, HR, ambassader, kompetencecenteret)
 • Private virksomheder

  • Bosch
  • Clavis
  • COWI
  • CSC
  • Living Institute
  • MIRO
  • NIRAS
  • Nordea
  • Novo
  • Novozymes
  • PenSam
  • Pfizer
  • Sika Nordic
  • Sylvester Hvid
  • Type2dialog
  • Umloud
  • Widex
  • Taconic
 • Interesse- & frivillige organisationer

  • Danmission
  • 3F
  • AKB, Stjernen
  • BUPL
  • Center for konfliktløsning
  • Civilsamfund i udvikling (projektrådgivningen)
  • Dansk Evalueringsselskab
  • Dansk Magisterforening
  • Dansk Røde Kors
  • Dansk Røde Kors Asyl
  • Dansk Sygeplejeråd
  • De Samvirkende Invalideorganisationer
  • Den Sociale Højskole (København)
  • Det Kommunale Kartel
  • DI (TekSam)
  • Djøf
  • FTF
  • Ghana Venskabsforeningerne i Danmark
  • Håndværksrådet
  • IBIS IDA, Lederforum
  • International Media Support
  • KL Lejerbo
  • Læger uden grænser
  • Metalskolen
  • Pharmadanmark
  • Red Barnet og andre frivillige organisationer samlet i netværket ”Tematisk Forum”
  • Samarbejdssekretariatet for Finansministeriet og fagforeninger
  • Sex og samfund
 • Andre offentlige organisationer

  • Arbejdsmarkedsrådet, Frederiksborg Amt
  • Biblioteker i Sydøst- og Østjylland
  • Bispebjerg Hospital
  • Bornholms Amtsgymnasium
  • COK (København og Grenå)
  • Copenhagen Business School
  • Danmarks Tekniske Universitet
  • Folkeuniversitetet (Århus og Syddansk)
  • Hansenberg (ungdomsuddannelse i Kolding)
  • Handelsskolen KNord
  • Horsens Jobcenter
  • Institut for Menneskerettigheder
  • Jobcenter Bornholm (Bornholms Regionskommune og AF Bornholm)
  • KREVI
  • Københavns Universitet (Institut for antropologi, Studievejledningen, Institut for Human Ernæring, International Health, Farma, Afdeling for Eksperimentel Medicin, Centre for Resolution of International Conflicts)
  • Region Sjælland
  • Risø
  • Statens Sekretariat for Kvarterløft
  • Sundhedsfremme / Professionshøjskolen København
  • Syddansk Universitet (Kompetence- og organisationsudvikling)
  • Sygeplejeskolen Frederiksborg Amt
  • University College Copenhagen
  • Aalborg Sygehus
  • Aalborg Universitet
  • Århus Universitet (Institut for antropologi)
 • Internationale organisationer

  • Div. ministerier, projekter og regioner i en lang række lande i Asien, Afrika og Europa
  • Dansk Egyptisk Dialog Institut
  • EU (Social Fonden og Den Europæiske Investeringsbank)
  • FN (UNDP, UNEP og IFAD)
  • Linnéuniversitetet (Sverige)
  • Nordisk Råd
  • Riksrevisjonen (Norge)
  • Byggenæringens Landsforening (Norge)